143678_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
143678
Vi kjører mindre drosje
statistikk
2014-06-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser drosjenes transportaktivitet. i 1. kvartal 2014 omsatte drosjenæringen for 2,1 milliarder kroner og stod for 7,9 millioner taxiturer.

Drosjetransport1. kvartal 2014

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi kjører mindre drosje

Drosjenes transportaktivitet gikk ned i 1. kvartal 2014 sammenliknet med samme kvartal året før. Næringens omsetning var på 2,1 milliarder kroner, som er en nedgang fra 1. kvartal 2013 på 0,6 prosent.

Hovedtall for drosjer
1. kvartal 20142013Endring i prosent
1. kvartal 2013 - 1. kvartal 20142012 - 2013
Turer (1 000)7 97933 578-5,30,4
Omsetning (mill. kr)2 1208 807-0,63,6
Tilbudte timer (1 000)7 93033 289-7,6-2,6
Opptatte timer (1 000)..11 923..-10,1
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)137 918586 820-5,01,7
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km)76 098319 263-3,2-0,9
Omsetning per tur (kr/tur)265,7262,35,03,2
Kilometer kjørt med passasjer per tur9,59,52,2-10,5
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent)55,254,42,0-2,7
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent)..35,8..-7,7
Figur 1. Drosjetransport. Omsetning og turer

Drosjenæringen utførte 7,9 millioner turer i 1. kvartal 2014. Dette er 5,3 prosent færre enn i samme kvartal i fjor, og 4,6 prosent lavere enn i 1. kvartal 2012.

Næringens kjørelengde i alt og antall kilometer kjørt med passasjer gikk også ned med henholdsvis 5 og 3,2 prosent. Dermed fortsetter utviklingen fra 4. kvartal 2013.