100934_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
100934
Fortsatt økt drosjeaktivitet
statistikk
2013-09-25T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport2. kvartal 2013

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økt drosjeaktivitet

Drosjeomsetningen økte med 7 prosent i 2. kvartal 2013 sammenliknet med samme kvartal i 2012. Dette skyldes økt transportaktivitet i næringen samt økning i takstene.

Hovedtall for drosjer
2. kvartal 20132012Endring i prosent
2. kvartal 2012 - 2. kvartal 20132011 - 2012
Turer (1 000)8 49733 4393,6-2,9
Omsetning (mill. kr)2 2678 4996,84,9
Tilbudte timer (1 000)..34 175..0,9
Opptatte timer (1 000)..13 256..-3,9
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)150 836576 9396,6-2,1
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km)81 863322 3103,2-3,0
Omsetning per tur (kr/tur)266,8254,23,18,1
Kilometer kjørt med passasjer per tur9,69,6-1,0-0,8
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent)54,355,9-3,2-0,9
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent)..38,8..-4,9
Figur 1. Drosjetransport. Omsetning og turer

Drosjene tilbakela 82 millioner kilometer med passasjerer i bilen i 2. kvartal 2013, noe som er 3,2 prosent mer enn i 2. kvartal 2012. Dette er en andel på 54 prosent av den totale kjørelengden på 151 millioner kilometer.

I alt ble det kjørt 8,5 millioner turer i 2. kvartal 2013. Dette er 4 prosent flere enn i samme kvartal i 2012. Økt transportaktivitet kombinert med oppgang i takstene bidro til høyere vekst i omsetningen. I 2. kvartal 2013 kostet gjennomsnittsturen 267 kroner, mens den kostet 259 kroner i 2. kvartal ett år tidligere.

Ifølge Norges taxiforbund gikk takstene opp med 3,3 prosent i perioden mellom 2. kvartal 2012 og 2. kvartal 2013.