93768_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
93768
Økt omsetning tross færre turer
statistikk
2013-03-19T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport4. kvartal 2012

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt omsetning tross færre turer

Drosjenæringens omsetning økte med 4,9 prosent fra 2011 til 2012. Antall drosjeturer, kilometer kjørt med passasjer og opptatte timer gikk derimot ned med henholdsvis 2,9, 3,0 og 3,9 prosent i perioden.

Hovedtall for drosjer
4. kvartal 20122012Endring i prosent
4. kvartal 2011 - 4. kvartal 20122011 - 2012
Turer (1 000)9 27733 4391,5-2,9
Omsetning (mill. kr)2 3888 4997,14,9
Tilbudte timer (1 000)8 71434 1750,40,9
Opptatte timer (1 000)3 37613 256-3,0-3,9
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)156 449576 9391,0-2,1
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km)89 359322 3104,0-3,0
Omsetning per tur (kr/tur)257,4254,25,58,1
Kilometer kjørt med passasjer per tur9,69,62,1-0,8
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent)57,155,92,9-0,9
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent)38,738,8-3,5-4,9
Drosjetransport. Omsetning og turer. 1. kvartal 2007-4. kvartal 2012

Drosjenæringens omsetning var på 8,5 milliarder kroner i 2012, 4,9 prosent mer enn i 2011. Næringen leverte 33,4 millioner turer dette året, 2,9 prosent lavere enn året før. Kombinasjonen av økt omsetning og nedgang i antall turer betyr en høyere inntjening per tur. Denne var på 257,4 kroner som er 8,1 prosent høyere enn i 2011. Med et folketall på 5 051 000 per januar 2013 blir det 6,6 drosjeturer per innbygger i 2012. Den typiske turen var 9,6 kilometer lang og varte i 22 minutter.

Drosjenes totale kjørelengde var på 577 millioner kilometer i 2012, hvorav 55,9 prosent ble tilbakelagt med passasjerer i bilen. Antall kilometer kjørt i næring, samt kilometer med passasjer var lavere i 2012 enn året før.

Flere ledige timer

Drosjene tilbød til sammen 34,2 millioner timer i 2012, en økning fra året før på 0,9 prosent. Av dette ble 13,3 millioner timer tilbakelagt med passasjerer i bilene. Dette er en nedgang på 3,9 prosent fra 2011. Følgelig gikk utnyttelsesgraden per time, det vil si antall opptatte timer som andel av tilbudte timer, noe ned og var 39 prosent i 2012.

Økt drosjeaktivitet i 4. kvartal 2012

Drosjeomsetningen økte med 7,2 prosent i 4. kvartal 2012 sammenliknet med samme kvartal i 2011. Med unntak av opptatte timer, som gikk 3 prosent ned, hadde antall turer, tilbudte timer, kilometer i alt og kilometer med passasjer en oppgang i perioden.