92302_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
92302
Færre turer, men høyere omsetning
statistikk
2013-02-01T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport3. kvartal 2012

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre turer, men høyere omsetning

Antall drosjeturer gikk ned 1,9 prosent fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012. Antall kilometer kjørt med passasjer samt opptatte timer gikk også ned, med henholdsvis 8,2 og 5,5 prosent.

Hovedtall for drosjer
3. kvartal 20122011Endring i prosent
3. kvartal 2011 - 3. kvartal 20122010 - 2011
Turer (1 000)7 59634 441-1,93,4
Omsetning (mill. kr)1 9248 1014,54,7
Tilbudte timer (1 000)8 42833 8590,62,4
Opptatte timer (1 000)3 07213 800-5,42,4
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)134 637589 226-2,80,8
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km)71 160332 389-8,2-2,5
Omsetning per tur (kr/tur)253,3235,26,51,2
Kilometer kjørt med passasjer per tur9,49,7-6,0-1,2
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent)52,956,4-5,5-3,3
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent)36,440,8-6,20,0
Drosjetransport. Omsetning og turer. 1. kvartal 2007-3. kvartal 2012

I alt utførte drosjene 7,6 millioner turer i 3. kvartal i fjor, mot 7,7 millioner i 3. kvartal 2011. Næringen omsatte for 1,9 milliarder kroner, en økning på 4,5 prosent sammenliknet med 3. kvartal i 2011. Kombinasjonen av økt omsetning og nedgang i antall turer førte til en omsetning per tur på 253 kroner. Dette er om lag 7 prosent høyere enn i samme kvartal året før. Veksten skyldtes i hovedsak økte takster 1 .

Færre kilometer med passasjerer

Drosjene tilbakela 135 millioner kilometer i 3. kvartal 2012. Dette er 2,8 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal i 2011. Av dette ble 53 prosent kjørt med passasjer i bilen, mot 56 prosent i 3. kvartal 2011.

Lav utnyttelsesgrad

Totalt tilbød drosjene 8,4 millioner timer i 3. kvartal i fjor. 3,1 millioner timer ble tilbakelagt med passasjerer i bilene. Målt i timer tilsvarte dette en utnyttelsesgrad på 36 prosent.

1. Norges Taxiforbund .

Om statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i Standard for næringsgruppering 2007). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Totaltall for næringen beregnes ved hjelp av data fra momsregisteret.

Ny beregningsmetode gir brudd i tidsserienÅpne og lesLukk

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.