84247_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
84247
Økt omsetning for drosjene
statistikk
2012-09-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport2. kvartal 2012

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt omsetning for drosjene

Drosjeomsetningen økte med 5 prosent fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012. Antall turer og kilometer kjørt med passasjer gikk derimot ned i samme periode, henholdsvis 4 og 5 prosent.

Drosjenæringen omsatte for 2,1 milliarder kroner i 2. kvartal 2012. Veksten fra forrige år skyldtes i hovedsak økte takster, tilsvarende om lag 9 prosent fra juni 2011 til juni 20121.

Drosjetransport. Omsetning og turer per kvartal. 1. kvartal 2007-2. kvartal 2012

Næringen tilbakela 142 millioner kilometer i 2. kvartal 2012. Av dette ble 56 prosent kjørt med passasjer i bilen. Drosjene utførte 8,2 millioner turer i denne perioden, 4 prosent mindre enn i 2. kvartal 2011. Kombinasjonen av økt omsetning og nedgang i antall turer førte til en omsetning per tur på 259 kroner. Det er 9 prosent høyere enn i samme kvartal året før.

Lav utnyttelsesgrad per time

Drosjene var ledige 61 prosent av tiden i 2. kvartal 2012. Totalt tilbød drosjene 8,7 millioner timer. 3,4 millioner av disse ble tilbakelagt med passasjerer i bilene. Målt i antall timer tilsvarte dette en utnyttelsesgrad på 39 prosent.

Hovedtall for drosjer. 2. kvartal 2012
Transportaktivitet 2. kvartal 2012     2011 i alt Prosentvis endring
    2. kvartal 2011-
2. kvartal 2012
    2010-2011
Turer (1 000) 8 204 34 441 -4,2 3,4
Omsetning (mill. kr) 2 122 8 101 4,9 4,7
Tilbudte timer (1 000) 8 745 33 859 6,2 2,4
Opptatte timer (1 000) 3 411 13 800 4,8 2,4
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)  141 479  589 226 -5,8 0,8
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km) 79 328  332 389 -5,3 -2,5
Omsetning per tur (kr/tur)  259  235 9,5 1,3
Kilometer kjørt med passasjer per tur 10 10 -1,1 -5,7
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent) 56 56 0,5 -3,2
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent) 39 41 -1,3 0,0

Om statistikkgrunnlaget

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Totaltall for næringen beregnes ved hjelp av data fra momsregisteret.

Ny beregningsmetode

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode i beregningen av populasjonstotal. Dette gir et mindre brudd i serien. For mer info, se ” Om statistikken ”.

Tabeller: