Trafikken krevde 8 liv i april

Publisert:

I april i år registrerte politiet at 8 personer mistet livet på norske veier. Dette er 3 flere enn i samme måned i fjor. Av de omkomne var 6 menn og 2 kvinner.

I ti-årsperioden 2008-2017 har det i gjennomsnitt omkommet 10 personer i april.

Av de omkomne i april i år var 6 bilførere.

24 drept hittil i år

Foreløpige tall for årets fire første måneder viser at 24 personer har mistet livet i trafikken mot 23 i samme periode i fjor. Gjennomsnittet for årets fire første måneder i tiårsperioden 2008 - 2017 er 46 drepte. Hittil i år har ingen unge under 20 år omkommet i trafikken.

Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-April 2008-2018

Januar- Mars April
2008 60 17
2009 38 17
2010 41 13
2011 41 10
2012 39 13
2013 34 9
2014 32 7
2015 23 4
2016 31 9
2017* 18 5
2018* 16 8

• Se flere tall og tabeller i statistikken Veitrafikkulykker med personskade