Sysselsettingssvikt for sjøfart

Publisert:

Etter mange år med høye sysselsettingstall, kom nedturen i sjøtransportnæringene i 2015. Tallet på sysselsatte falt med nesten 1 400 til 25 000 i 2015, en nedgang på vel 5 prosent fra året før.

Figur 1

Figur Transport og lagring, 2015*. Klikk på bildet for størreversjon.

Nedgangen i oljeprisen bidro blant annet til denne utviklingen, spesielt for selskapene innen næringshovedgruppen «sjøfart og kysttrafikk med gods». Her falt sysselsettingen med om lag 6 prosent, til 15 500 i 2015. Sysselsettingstallene er nå hentet fra A-ordningen, og ikke fra AA-Registeret som tidligere. Tallene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Samtidig som sysselsettingen gikk ned, har likevel omsetningen i hele næringen holdt seg rekordhøyt som i 2014. Den var på 165,6 milliarder kroner i 2015, en økning på 6 prosent fra året før.

Godt år for lufttransport

Omsetningen for lufttransportnæringen fortsatte å stige, og endte i 2015 på 38,9 milliarder kroner, 868 millioner kroner mer enn i 2014. Antall sysselsatte utgjorde 7 100, mot 7 600 i 2014. Det var 99 foretak i næringen, omtrent det samme som i 2014.

Landtransport har fortsatt god vekst

I 2015 omsatte foretakene innen landtransportnæringen for 80,6 milliarder kroner mot 78,3 milliarder i 2014. Tallet på sysselsatte gikk opp med 7 000 fra året før, til 77 500 i 2015. Antall foretak var omtrent uendret. Landtransport omfatter all landbasert person- og godstrafikk.

Vekst for lagring og andre tjenester tilknyttet transport

Omsetningen gikk opp med 1,2 prosent for næringen «lagring og andre tjenester tilknyttet transport», fra 100,1 milliarder kroner i 2014 til 101,3 milliarder i 2015. Sysselsettingen gikk opp nær 6 prosent i samme periode, til 32 500 ansatte. Antall foretak var omtrent uendret, 2 350 i 2015.

Fortsatt nedgang i sysselsettingen for post og distribusjon

Tallet på sysselsatte innenfor «post og distribusjonsvirksomhet» utgjorde 19 900 i 2015, en nedgang på knapt 0,5 prosent fra året før. Antall foretak var omtrent uendret. Omsetningen utgjorde 17,8 milliarder kroner.

Fortsatt god vekst for transport og lagring

Næringshovedområdet «transport og lagring» økte omsetningen med 3,8 prosent fra 2014, og var på 404,1 milliarder kroner i 2015. Tallet på sysselsatte økte med snaut 5 prosent til 162 100, mens antall foretak holdt seg uendret fra året før og var på 21 000.