Næringshovedområde

Næringshovedområde består av fem næringer: landtransport, sjøfart, luftfart, lagring og andre tjenester tilknyttet transport, og post og distribusjonsvirksomhet. Hver av næringene er igjen delt inn i næringshovedgrupper.