Stabil sjøtransport

Publisert:

Det ble transportert 45,5 millioner tonn gods sjøvegen i 3. kvartal 2017. Dette var 0,5 millioner, eller 1,0 prosent mer enn i samme kvartal 2016.

Av våt bulk ble det fraktet 20 millioner tonn i 3. kvartal 2017, en økning på 0,4 millioner tonn, eller 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2016. Transporten av tørrbulk var om lag uendret med en svak nedgang på 0,7 prosent i perioden 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. 65,2 prosent av den totale godsmengden ble transportert til eller fra en utenlandsk havn, viser nye tall i Godstransport på kysten. Dette er omtrent samme andel som samme periode i 2016.

Flere reisende med utenlandsfergene

I alt reiste 2,3 millioner passasjerer med utenlandsfergene i 3. kvartal 2017. Dette var nesten 16 000, eller 0,7 prosent flere enn i 3. kvartal 2016. De fleste havnene som har fergeforbindelse til utlandet hadde en økning i antall reisende. Det ble transportert 4000 busser, noe som er 350 flere enn samme periode i 2016. Transporten av personbiler, motorsykler og medfølgende tilhengere/campingvogner hadde nedgang på 11 000 enheter, eller 2 prosent, til vel 540 000 enheter.

Færre reiste med Hurtigruten

Det reiste 3 800 færre passasjerer med Hurtigruten i 3. kvartal 2017 sammenlignet med samme kvartal i 2016. I løpet av 3. kvartal reiste i alt 141 000 passasjerer med den populære ruten. Det var nedgang i antall reisende for alle månedene i kvartalet.

Figur 1. Gods lastet og losset per kvartal i utenriks transport

2013 2014 2015 2016 2017
1. kvartal 27.0 25.8 29 29.1 28.4
2. kvartal 28.8 23.9 30 30.6 31.8
3. kvartal 30.4 28.3 31.6 28.9 29.5
4. kvartal 28.8 30.5 30.1 30.8

Ny datakilde for anløpfra og med 1. kvartal 2017

Fra 1. kvartal 2017 publiserer SSB anløpsstatistikk basert på data fra SafeSeaNet (SSN). Dette har følgende konsekvenser for statistikken:

• Anløpsstatistikken dekker nå skip i godstransport (tankskip, bulkskip, stykkgods- og andre tørrlastskip og offshoreskip) på 300 bruttotonn og mer. Tidligere dekket anløpsstatistikken skip i godstransport på 100 bruttotonn og mer.

• Flere bulkskip (skipskode 2) faller etter ny datakilde under skipstypen stykkgods- og andre tørrlastskip (skipskode 3). Skipstypene tankskip og offshoreskip har lik skipsomkoding som tidligere. Se den detaljerte beskrivelsen av SSBs skipstyper for mer informasjon. 

Ved overgang til ny datakilde vil det kunne være færre anløp på havnenivå, mens anløpt bruttotonnasje vil være mindre påvirket av ny datakilde for anløp. I tillegg vil omkoding av skipstyper fra SSN-data gi relativt flere anløp av stykkgods- og tørrlastskip og relativt færre av bulkskip. Det medfører at statistikken for stykkgods- og tørrlastskip og bulkskip ikke vil være direkte sammenlignbar før og etter 1. kvartal 2017.

 

Kontakt