Spania mest populære reisemål for nordmenn

Publisert:

Med nesten 1,3 millioner reiser i fjor var Spania for første gang det mest populære utenlandske reisemålet for nordmenn. Vårt naboland Sverige kom på andreplass.

Spania-strand

I alt ble det foretatt 1 290 000 reiser til Spania i 2016, noe som var en liten økning fra året før da antallet reiser var på 1 242 000.

– Det er første gang at Spania går til topps på denne listen. Sverige har så langt tilbake Statistisk sentralbyrå (SSB) har tall, vært mest populært. Spania har de siste årene overtatt andreplassen fra Danmark, sier rådgiver Christina Lyle i SSB.

Tallene er hentet fra Reiseundersøkelsen som har tall tilbake til 2005. Både ferie- og yrkesreiser regnes med. Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og det er derfor noe usikkerhet knyttet til tallene.

Færre reiser til «söta bror»

Antall reiser til Sverige falt fra 2015 til 2016. I fjor reiste vi 1 222 000 ganger til «söta bror», en nedgang på drøyt 20 prosent fra 2015. Det året foretok nordmenn 1 535 000 reiser til Sverige, som med det var mest populære reisemål.

– Toppåret for reiser til Sverige var i 2013 da nordmenn gjennomførte 1 770 000 reiser dit, opplyser Lyle.

Ikke like dejlig å være norsk i Danmark

Vi reiser også litt sjeldnere til Danmark, som ligger på tredjeplass på listen over mest populære reisemål. I fjor foretok vi 825 000 reiser, mens vi året før reiste 937 000 ganger.

– Nivået har vært ganske stabilt for danmarksreiser de siste årene. Unntaket var 2014 da nordmenn gjennomførte 1 127 000 reiser til Danmark. Før det må vi tilbake til 2007 før vi finner et år der antall reiser var på over 1 million, sier Lyle.

På de neste plassene for 2016 følger Storbritannia med 654 000 reiser og Tyskland med 452 000 reiser.

Mindre til utlandet, mer innenlands

Hvis vi regner med både innenlands- og utenlandsreiser, gjennomførte nordmenn i alt 21,9 millioner reiser i fjor. Det er en nedgang på 3 prosent fra 2015, noe som skyldes færre utenlandsreiser.

Antall innenlandsreiser steg derimot med 1 prosent til 13,8 millioner reiser i fjor.

Kontakt