Notater 2015/24

Dokumentasjon

Reise- og ferieundersøkelsen 2014

Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004). Det gjennomføres fire datainnsamlinger årlig.

Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004). Det gjennomføres fire datainnsamlinger årlig. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt å gjennomføre datainnsamling for annen offisiell statistikk. Det samles altså ikke bare inn data om reiser og ferier i Reise- og ferieundersøkelsen. Noen temaer gjentas hvert kvartal, mens andre kun blir gjennomført én gang.

I denne dokumentasjonsrapporten presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen. De fire kvartalene presenteres hver for seg, før de samlede resultatene for året blir presentert.

Den viktigste årsaken til frafall er at vi ikke klarer å komme i kontakt med respondentene. SSB fikk ikke kontakt med mellom 17 og 26 prosent av utvalget, mens rundt 15 prosent ikke ønsket å delta.

Utdanningsnivå er det kjennemerket som ser ut til å ha en klarest påvirkning på svarprosenten. Jo høyere utdanning, jo høyere svarvillighet. Alder har også en signifikant påvirkning, og en høyere andel av eldre enn yngre respondenter deltok i undersøkelsen. Kontaktraten er høyere for eldre og personer med høyere utdanning.

Om publikasjonen

Tittel

Reise- og ferieundersøkelsen 2014. Dokumentasjon

Ansvarlig

Mathias Killengreen Revold

Serie og -nummer

Notater 2015/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9151-7 (feil)

Antall sider

154

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt