Over 140 000 elbiler i Norge

Publisert:

Tallet på registrerte elbiler i Norge var 142 490 ved inngangen til 2018 – en økning på over 40 prosent fra året før.

De aller fleste elbilene er personbiler – hele 139 000, viser tall fra statistikken Registrerte kjøretøy. Her er økningen på 42,5 prosent fra inngangen til 2017.

De elektriske bilene utgjør nå 5,1 prosent av personbilbestanden mot 3,7 prosent ved utgangen av 2016.

Økningen ser ut til å fortsette i omtrent samme takt også i 2018. I januar og februar i år er det registrert 4 324 elektriske personbiler, 4,2 prosent flere enn i de to første månedene av 2017, sier seniorrådgiver Asbjørn Willy Wethal i SSB.

Markedet for elektriske varebiler har lenge vært noe tregere. Per 31. desember 2017 var det registrert 3 478, 35,4 prosent flere enn i 2016. Totalbestanden av varebiler var ved utgangen av 2017 på 470 855. 93,5 prosent av disse var dieseldrevne.

Per 31. desember 2017 var det registrert i alt 3,3 millioner biler i Norge, 1,9 prosent flere enn i 2016.

Oslo fortsatt på elbil-toppen

Bestanden av elektriske personbiler i Oslo kommune økte fra 16 773 til 24 808 mellom 2016 og 2017, tilsvarende 47,9 prosent. Dette utgjorde 37 elbiler per 1 000 innbyggere. I tillegg til Oslo er det bare Bergen og Bærum som har en elbil park på over 10 000, henholdsvis 12 782 og 10 950.

Regnet per 1 000 innbyggere er det fortsatt registrert flest elektriske personbiler i Finnøy kommune med 104 (334 elbiler i alt) fulgt av Askøy med 90 (2 624).

Figur 1. Bestanden av el-personbiler etter fylke. 2017

Antall
Finnmark - Finnmárku 202
Sogn og Fjordane 999
Troms - Romsa 1300
Nord-Trøndelag (-2017) 1639
Oppland 1771
Hedmark 2096
Aust-Agder 2349
Nordland 2964
Telemark 3089
Møre og Romsdal 3366
Østfold 5152
Vest-Agder 5427
Vestfold 5665
Buskerud 6059
Sør-Trøndelag (-2017) 8375
Rogaland 12599
Hordaland 22131
Oslo 24808
Akershus 28979

Hybridbilene fosser frem

Ved inngangen til 2018 var det registrert i alt 144 492 hybrid personbiler i landet, tilsvarende 5,3 prosent av bestanden. Dette var 58,8 prosent flere enn ved utgangen av 2016. 46,6 prosent av disse var ladehybrid.

Som for elbiler er det naturlig nok flest i Oslo, med 36 037.

Færre bensinbiler, flere dieselbiler

Mens bestanden av bensin personbiler ble redusert med 4,7 prosent til 1,14 millioner fra 2016 til 2017, økte bestanden av diesel personbiler med 1,4 prosent til 1,3 millioner i samme periode. Dieselbilene utgjør nå 47,6 prosent av personbilbestanden

Selv om salget av dieselbiler gradvis er blitt redusert etter endring av engangsavgiften fra og med 2012, øker altså fremdeles bestanden. Dette henger blant annet sammen med at dieselbilene i gjennomsnitt er betydelig yngre enn personbilene og først vil skiftes ut i større skala om noen år, påpeker Wethal.

Gjennomsnittsalderen på personbilparken er ganske stabil. Ved utgangen av 2017 var den 10,5 år, mot 10,6 året før.

Figur 2. Personbilparken etter drivstofftype

Bensin Diesel El Hybrid Annet
2016 1196148 1276947 97532 90972 207
2017 1139998 1294493 138983 144492 315

Figur 3. Antall person- og varebiler per 1 000 innbyggere. 31. desember 2017

Antall
Hordaland 516
Sør-Trøndelag (-2017) 540
Oslo 547
Vest-Agder 548
Rogaland 558
Troms - Romsa 584
Østfold 593
Nordland 595
Finnmark - Finnmárku 595
Vestfold 600
Aust-Agder 611
Møre og Romsdal 612
Sogn og Fjordane 617
Telemark 618
Nord-Trøndelag (-2017) 637
Akershus 663
Buskerud 686
Oppland 701
Hedmark 711

136 000 biler vraket mot pant

136 203 person- og varebiler ble innlevert gjennom vrakpantordningen i fjor, 121 385 personbiler og 14 818 varebiler. Dette var om lag 1 000 flere enn året før. Personbilene er i gjennomsnitt 18,2 år gamle når de tas ut av trafikken, varebilene 15,2 år.

 

Figur 4. Antall person- og varebiler vraket mot pant

Antall
1985 53555
1986 82056
1987 75322
1988 74158
1989 67268
1990 54929
1991 54955
1992 56896
1993 58297
1994 56374
1995 64385
1996 223499
1997 45082
1998 80445
1999 97466
2000 95637
2001 96720
2002 106498
2003 102341
2004 108880
2005 102044
2006 105324
2007 99885
2008 107153
2009 94497
2010 98662
2011 117520
2012 117578
2013 150905
2014 144385
2015 135801
2016 134881
2017 136203

 

Kontakt