CO2-utslipp per person-/passasjerkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2/pkm. 2010-2019

Tilbake til artikkelen

CO2-utslipp per person-/passasjerkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2/pkm. 2010-2019
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1Ekskludert turbuss.
Personbil, bensin 100,9 98,9 96,8 94,0 92,0 90,5 86,1 83,6 80,7 78,9
Personbil, diesel 81,9 81,3 80,0 80,3 80,3 79,8 74,4 67,7 71,8 68,2
Andre lette kjøretøy, bensin 100,4 100,8 101,1 102,0 103,9 104,2 103,6 104,3 104,4 104,5
Andre lette kjøretøy, diesel 124,4 124,8 124,0 124,2 123,6 122,2 114,4 103,5 109,0 102,8
Buss, diesel1 89,5 91,2 92,6 90,9 86,5 75,8 72,8 67,4 64,6 59,4