Mer gods ble fraktet sjøvegen

Publisert:

Det ble transportert 47,5 millioner tonn gods sjøvegen i 4. kvartal 2017. Dette er 6,7 prosent mer enn i samme kvartal 2016.

I perioden 4. kvartal 2016-4. kvartal 2017 økte transporten av våt bulk med 8,1 prosent til 23,6 millioner tonn, ifølge statistikken godstransport på kysten. Av lastetypen tørr bulk ble det fraktet 4,9 prosent mer i 4. kvartal 2017 enn i samme periode i 2016. Totalt ble det fraktet 18,5 millioner tonn tørr bulk. Narvik havn stod for nær 30 prosent av all tørrbulktransporten, hovedsakelig malm.

Økning i containertransporten

Det ble fraktet 1,7 millioner tonn gods i containere i 4. kvartal 2017. Dette er en økning på 11,9 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2016. Totalt ble det fraktet nær 203 000 containere med og uten last, 15 500 flere enn i samme periode året før. Gjennomsnittlig last per container var 12,6 tonn i 4. kvartal 2017, mens den i samme periode i 2016 var 12,1 tonn per container.

Flere reiste med Hurtigruten

Det reiste nær 70 000 passasjerer med Hurtigruten i 4. kvartal 2017. Dette er 10,9 prosent flere passasjerer enn samme periode i 2016. I løpet av 2017 reiste i alt vel 380 000 passasjerer med den populære ruten, som innebærer en økning på 1 500 reisende sammenlignet med 2016. 

Figur 1. Gods lastet og losset per kvartal i utenriks transport

2013 2014 2015 2016 2017
1. kvartal 27.0 25.8 29.0 29.1 28.4
2. kvartal 28.8 23.9 30.0 30.6 31.8
3. kvartal 30.4 28.3 31.6 29.3 29.5
4. kvartal 28.8 30.5 30.1 30.8 32.9

Figur 2

Figur 1. Gods transportert til og fra norske havner. 4. kvartal 2017

Figur 3

Figur 2. Containere transportert til og fra norske havner. 4. kvartal 2017

Ny datakilde for anløpfra og med 1. kvartal 2017

Fra 1. kvartal 2017 publiserer SSB anløpstatistikk basert på data fra SafeSeaNet (SSN). Dette har følgende konsekvenser for statistikken:

  • Anløpsstatistikken inkluderer nå bare skip i godstransport (tankskip, bulkskip, stykkgods- og andre tørrlastskip og offshoreskip) på 300 bruttotonn og mer. Tidligere inkluderte anløpsstatistikken skip i godstransport på 100 bruttotonn og mer.

  • Flere bulkskip (skipskode 2) faller i ny datakilde under skipstypen stykkgods- og andre tørrlastskip (skipskode 3). Skipstypene tankskip og offshoreskip har lik skipsomkoding som tidligere. Se den detaljerte beskrivelsen av SSBs skipstyper for mer informasjon

Konsekvensene av det som er nenvt over, er at det på havnenivå vil det kunne være færre anløp, mens anløpt bruttotonnasje vil være mindre påvirket av ny datakilde for anløp. Omkoding av skipstyper fra SSN-data vil også medføre relativt flere anløp av stykkgods- og tørrlastskip, og relativt færre av bulkskip.

 

 

Kontakt