Eierskap på personbiler etter merke. 2017

Tilbake til artikkelen

Eierskap på personbiler etter merke. 2017
  Leasing og utleieselskap Andel i prosent Foretakseide utenom leasing og utleie Andel i prosent Privateide Andel i prosent Totalt
VW 11 244 48,5 1 898 8,2 10 061 43,4 23 203
Toyota 7 390 41,1 1 601 8,9 8 997 50,0 17 988
BMW 4 898 37,3 1 528 11,6 6 706 51,1 13 132
Volvo 6 692 56,9 869 7,4 4 191 35,7 11 752
Mercedes-Benz 3 445 32,7 1 696 16,1 5 408 51,3 10 549
Skoda 3 986 44,1 860 9,5 4 197 46,4 9 043
Tesla 269 3,2 981 11,6 7 210 85,2 8 460
Audi 5 018 65,4 608 7,9 2 047 26,7 7 673
Ford 3 252 47,7 751 11,0 2 818 41,3 6 821
Nissan 1 607 25,2 486 7,6 4 275 67,1 6 368
Peugeot 1 978 37,5 533 10,1 2 761 52,4 5 272
Mitsubishi 1 865 37,3 402 8,0 2 739 54,7 5 006
Kia 712 15,3 543 11,7 3 394 73,0 4 649
Mazda 923 21,6 371 8,7 2 984 69,8 4 278
Opel 589 14,8 474 11,9 2 928 73,4 3 991
Hyundai 896 23,6 442 11,7 2 452 64,7 3 790
Renault 707 20,2 409 11,7 2 389 68,2 3 505
Suzuki 1 376 42,4 289 8,9 1 578 48,7 3 243
Subaru 444 19,7 573 25,5 1 232 54,8 2 249
Citroën 905 44,4 247 12,1 887 43,5 2 039
Honda 368 29,4 191 15,3 692 55,3 1 251
Andre merker 391 31,8 269 21,9 569 46,3 1 229
Lexus 356 35,5 151 15,1 496 49,5 1 003
Mini 517 52,2 134 13,5 340 34,3 991
Porsche 138 20,2 105 15,4 441 64,5 684
Land Rover 192 47,3 61 15,0 153 37,7 406
Totalt 60 158 37,9 16 472 10,4 81 945 51,7 158 575

Kontakt