Årlige nyregistreringer av personbiler, etter eierskap. 2008-2017

Tilbake til artikkelen

Årlige nyregistreringer av personbiler, etter eierskap. 2008-2017
  Leasing og utleieselskap Andel av nyregistreringer Foretakseide utenom leasing og utleie Andel av nyregistreringer Privateide Andel av nyregistreringer I alt
2008 25 973 23,5 10 575 9,6 73 961 66,9 110 509
2009 24 452 24,8 10 123 10,3 64 060 65,0 98 635
2010 34 837 27,3 11 549 9,0 81 352 63,7 127 738
2011 37 149 26,9 11 997 8,7 89 142 64,5 138 288
2012 37 088 26,9 13 255 9,6 87 529 63,5 137 872
2013 40 806 28,7 13 646 9,6 87 597 61,7 142 049
2014 47 603 33,0 14 066 9,8 82 437 57,2 144 106
2015 39 168 26,0 16 597 11,0 94 816 63,0 150 581
2016 50 391 32,6 16 531 10,7 87 588 56,7 154 510
2017 60 158 37,9 16 472 10,4 81 945 51,7 158 575

Kontakt