Flere omkom i februartrafikken

Publisert:

I februar 2018 registrerte politiet at 8 personer mistet livet på norske veier. Det er 3 flere enn i samme måned i fjor. Av de omkomne var 6 menn og 2 kvinner.

I tiårsperioden 2008-2017 har det i gjennomsnitt omkommet 11 personer i februar, viser statistikken over veitrafikkulykker.

Av de omkomne i februar i år var 6 bilførere.

14 drept hittil i år

Foreløpige tall for årets to første måneder viser at 14 personer har mistet livet i trafikken, mot 11 i samme periode i fjor. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden 2008 - 2017 er 25 drepte.

De foreløpige tallene for januar og februar viser at 9 av 14 omkom i møteulykker. 

Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-Februar. 2008-2018

Februar Januar
2008 17 22
2009 9 18
2010 8 18
2011 12 17
2012 16 15
2013 9 14
2014 14 9
2015 7 6
2016 10 13
2017* 5 6
2018* 8 6