Fleire hotellovernattingar

Publisert:

I januar 2018 var det 1,4 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 5 prosent fleire enn i den same månaden i 2017.

Figur 1. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestane sitt bustadland

Januar 2017 Januar 2018
I alt 1361887 1427426
Noreg 1062433 1092348
Utlandet 299454 335078

Talet på norske hotellovernattingar gjekk opp 3 prosent, frå januar 2017 og enda på 1,1 millionar i januar 2018, syner overnattingsstatistikken. I det same tidsrommet gjekk talet på utanlandske overnattingar opp 12 prosent til 335 000 overnattingar.

Sett i høve til januar 2017 gjekk losjiomsetninga på hotella opp med 7 prosent. Gjennomsnittsprisen per rom var 917 kroner i januar i år, noko som er 2 prosent høgare samanlikna med januar 2017.

93 000 campingovernattingar

  • Om lag uendra frå januar 2017
  • Norske overnattingar gjekk ned 1 prosent
  • Utanlandske overnattingar gjekk opp 8 prosent

 Fleire overnattingar på hyttegrendene

  • 155 000  overnattingar i januar 2018
  • 7 prosent oppgang sidan januar 2017
  • Norske overnattingar gjekk opp 6 prosent
  • Utanlandske overnattingar gjekk opp 8 prosent