Notater 2002/62

Dokumentasjonsrapport

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Hanne Cecilie Hougen

Serie og -nummer

Notater 2002/62

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

113

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt