173 millioner bruttotonn i Øst-Asia

Publisert:

I 2016 gjorde norske skip nær 4 500 anløp i Øst-Asia med tilhørende anløpt bruttotonnasje på 173 millioner tonn. Av dette utgjorde stykkgods- og tørrlastskip nærmere 1 800 anløp og 77 millioner anløpte bruttotonn, viser tall fra statistikken Skipsanløp i norske og utenlandske havner.

Norske skip over 1 000 bruttotonn hadde 70 200 anløp i utenlandske havner i 2016. Anløpt bruttotonnasje var på drøyt 1 460 millioner tonn, som er 174 millioner mer enn i 2015. Med norske skip menes alle skip registrert i Norge og norskkontrollerte skip registrert i utlandet. Skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) hadde nærmere 26 600 anløp med en samlet anløpt bruttotonnasje på 635 millioner bruttotonn. Norskkontrollerte skip i utenlandske skipsregistre hadde over 43 600 anløp med en samlet anløpt bruttotonnasje på 826 millioner. 

Europa fremdeles viktigst

Flest anløp hadde norske skip i Europa utenom Norge, Svalbard og Jan Mayen med 39 000 anløp og 482 millioner bruttotonn.

  • Sverige og Danmark og havner rundt Østersjøen hadde 116 millioner anløpte bruttotonn
  • det Nordlige kontinentale Europa (mot Nordsjøen) 142 millioner
  • Storbritannia og Irland 83 millioner
  • Sør-Europa mot Middelhavet 70 millioner 

De resterende 71 millioner var fordelt mellom Iberiahalvøya mot Atlanterhavet, Det Østlige Middelhavet og Svartehavet.

Flest norske skip uteregistrert i Bahamas

Av de i alt 965 norske uteregistrerte skipene er rundt halvparten registrert på Bahamas, Singapore, Malta og Marshalløyene. Bahamas er det mest brukte registeret med 170 norskkontrollerte skip på i alt 2,8 millioner bruttotonn i 2016. Det nest mest brukte registeret tilhører stillehavsnasjonen Marshalløyene, med 133 uteregistrerte skip og 5,3 millioner bruttotonn.

Figur 1. Anløpt bruttotonn, etter register¹

Norskregistrerte skip Norskkontrollert skip i utenlandsk register
2011 800 722
2012 793 674
2013 753 731
2014 752 705
2015 814 758
2016 826 886

Figur 2. Aktive skip, etter register¹

Norskregistrerte skip Norskkontrollert skip i utenlandsk register
2011 914 799
2012 917 724
2013 941 819
2014 940 818
2015 951 877
2016 948 965

Figur 3. Aktive skip målt i bruttotonn, etter register¹

Norskregistrerte skip Norskkontrollert skip i utenlandsk register
2011 16 19
2012 16 16
2013 16 16
2014 15 16
2015 16 20
2016 17 24
 

Figur 4. Anløpt bruttotonn, etter verdensdel

Norge inkludert Svalbard og Jan Mayen Europa utenom Norge Afrika Asia Nord-Amerika Sør- Amerika Australia og Oseania
2011 252 463 79 349 216 119 43
2012 260 433 72 337 206 116 43
2013 260 422 70 340 228 118 45
2014 252 407 77 349 234 99 38
2015 285 426 80 399 244 93 43
2016 251 465 91 461 279 117 49

 

Kontakt