1 400 skip i handelsflåten

Publisert:

Den norske handelsflåten var på i alt 1 400 skip og til sammen 16,4 millioner bruttotonn ved utgangen av 2017. Dette er et fall på 2 skip og en økning på 12 000 bruttotonn fra 2016.

Av de 1 400 handelsflåteskipene som er registrert i skipsregistrene NOR og NIS, er 1 276 skip på til sammen 13,3 millioner bruttotonn norskeide, 13 færre og 63 000 bruttotonn mindre enn ved utgangen av 2016. Av de relativt få skipene som er ikke er norskeide, er det flest skip eid fra Bermuda, Marshalløyene, Caymanøyene og Danmark.

880 skip på 2,0 millioner bruttotonn er registrert i NOR. De fleste handelsflåteskipene i NOR-registeret er passasjerskip. I NIS-registeret var det 520 skip på i alt 14,4 millioner bruttotonn, som er uendret fra 2016.  De fleste handelsflåteskipene i NIS-flåten er tankskip.

Flere bulk- og stykkgodsskip

Ved utgangen av 2017 var det registrert 27 flere bulk- og stykkgodsskip og 36 500 mer bruttotonnasje enn ved utgangen av 2016. Totalt var det 497 bulk- og stykkgodsskip med en bruttotonnasje på 6,6 millioner tonn i NOR og NIS ved utgangen av 2016. 95 prosent av bulk- og stykkgodsskipene er i handelsflåten er norskeide.

Færre offshoreskip

I alt var det ved utgangen av 2017 256 offshoreskip på 1,2 millioner bruttotonn i NOR og NIS.  Dette var 30 færre med 126 000 mindre bruttotonnasje enn i 2016. I NOR-flåten var det 147 offshoreskip i 2017, mens det i 2016 var 171.

Færre tankskip i NIS

Det var 195 tankskip med en bruttotonnasje på 7,4 millioner tonn registrert i NIS i 2017, inklusive både norsk- og utenlandseide.  Dette var en nedgang på 7 skip og 16 000 bruttotonn sammenliknet med 2016.

1 Årene 2000 til 2008 inkluderer kun skip med gyldig hovedsertifikat. Se Om statistikken. ² Fra 2009 inkluderer tallene alle skip ved Skipsregistrene NIS/NOR. Se Om statistikken.

Figur 1. Skip i norsk handelsflåte siste ti år¹ ²

NOR NIS - Norskeid NIS - Utenlandseid
2009 889 367 170
2010 882 400 125
2011 891 390 117
2012 905 377 110
2013 888 396 104
2014 885 384 100
2015 877 398 98
2016 882 427 93
2017 880 421 99

1 Årene 2000 til 2008 inkluderer kun skip med gyldig hovedsertifikat. Se Om statistikken. ² Fra 2009 inkluderer tallene alle skip ved Skipsregistrene NIS/NOR. Se Om statistikken.

Figur 2. Tonnasje i norsk handelsflåte siste ti år¹ ²

NOR NIS - Norskeid NIS - Utenlandseid
2009 2047 10215 3886
2010 1917 10443 3350
2011 1996 10062 3528
2012 2096 10223 3378
2013 2038 10848 3110
2014 2003 10174 2987
2015 2004 10579 3075
2016 1982 11479 2943
2017 1953 11470 2994

Kontakt