221244_tabell_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/innov/hvert-2-aar
221244_tabell
statistikk
2015-06-09T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
false
Undersøkelsen kartlegger næringslivets innovasjonsaktivitet og resultatene er del av informasjonsgrunnlaget for innrettingen av norsk nærings- og innovasjonspolitikk.

Innovasjon i næringslivet2012-2014

Innhold