Internett-målinga (avslutta i Statistisk sentralbyrå)2015

Innhald

Arkiv for Internett-målinga (avslutta i Statistisk sentralbyrå) - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
13. desember 2019 2019 2019
25. februar 2019 2018 2018
20. november 2018 2018 2018
11. september 2018 2018 2018
12. juni 2018 2018 2018
21. februar 2018 2017 2017
20. november 2017 2017 2017
31. august 2017 2017 2017
13. juni 2017 2017 2017
21. februar 2017 2016 60 000 fleire private faste breiband det siste året
18. november 2016 2016 Auken i talet på faste breiband held fram
14. september 2016 2016 Låg fart i innlandsfylka
13. juni 2016 2016 Breibandhastigheita gjer eit byks
22. februar 2016 2015 Rogaland framleis raskast i landet
18. november 2015 2015 Litt fleire, men mykje raskare faste breiband