174725_tabell_191224_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktoms/aar
174725_tabell_191224
statistikk
2014-08-12T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
true
Statistikken viser økonomiske strukturer i informasjonssektoren, bestående av IKT-sektoren og innholds- og mediesektoren. Verdiskapningen steg rundt 6 prosent i 2012.

Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt. I statistikken Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk finnes tilsvarende tall i statistikkbanktabell 09608.

Innhold

Informasjonssektoren. Sysselsetting. Etter sektor og tid.
20112012
Sysselsetting
Informasjonssektoren100 532101 857
IKT-sektoren75 33576 693
IKT-Industri3 5573 159
Engroshandel med IKT-utstyr8 1017 963
IKT-Tjenester63 67765 571
Innholds- og mediesektoren25 19725 164
Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet13 89313 853
Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer4 0613 915
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak530549
Radio- og fjernsynskringkasting5 9076 081
Andre informasjonstjenester806766