Aktiviteter relatert til digital oppgaveløsning. Siste tre mnd. 16-74 år. 2016

Tilbake til artikkelen

Aktiviteter relatert til digital oppgaveløsning. Siste tre mnd. 16-74 år. 2016
  Overføre filer mellom pc og annet elektronisk utstyr Installere apper/programvare Endre oppsett på programvare Utføre læringsaktivitet på nett Handlet på nett siste 12 mnd Bruke nettbank Selge varer og tjenester på nett
Alle 52 67 34 28 78 91 30
               
Menn 56 68 44 30 79 91 34
Kvinner 49 65 24 26 76 91 26
               
16-24 år 63 80 40 50 87 84 29
25-34 år 65 79 52 35 87 98 38
35-44 år 57 76 40 30 89 96 40
45-54 år 54 67 27 23 80 95 29
55-64 år 44 56 27 20 71 91 29
65-74 år 22 30 13 7 38 78 9
               
Ungdomskole 48 66 29 28 69 87 26
Videregående skole 42 61 28 22 72 91 25
Universitet/høyskole 63 72 41 32 87 96 36

Kontakt