Aktiviteter relatert til informasjonssøking på nett. Siste tre måneder. 16-74 år. 2016

Tilbake til artikkelen

Aktiviteter relatert til informasjonssøking på nett. Siste tre måneder. 16-74 år. 2016
  Kopiert filer eller mapper Søkt om informasjon etter varer og tjenester Funnet informasjon på offentlige myndigheter sine nettsider Lagret filer i nettsky Søkt etter helrerelatert info på nett
Alle 59 88 78 45 61
           
Menn 64 87 79 46 52
Kvinner 54 90 76 45 69
           
16-24 år 75 94 72 51 69
25-34 år 74 95 85 61 71
35-44 år 65 94 86 51 70
45-54 år 59 93 82 47 60
55-64 år 49 86 75 33 45
65-74 år 23 60 58 22 41
           
Ungdomskole 53 82 70 46 60
Videregående skole 48 85 72 37 56
Universitet/høyskole 70 94 88 52 65

Kontakt