Antall netthandler siste 3 måneder, av de som har handlet på nett siste 3 mnd. Etter alder, kjønn og utdanning. 2016

Tilbake til artikkelen

Antall netthandler siste 3 måneder, av de som har handlet på nett siste 3 mnd. Etter alder, kjønn og utdanning. 2016
  En til to netthandler Tre til fem netthandler Seks til ti netthandler Mer enn ti netthandler
Alle 41 34 15 10
         
Menn 40 33 16 11
Kvinner 41 35 14 9
         
16-24 år 52 30 8 9
25-34 år 35 38 16 11
35-44 år 35 27 19 18
45-54 år 33 44 16 7
55-64 år 47 33 14 6
65-74 år 59 28 13 -
75-79 år 24 - 53 24
         
Ungdomskole 56 31 7 5
Videregående skole 43 38 11 8
Universitet/høyskole 32 32 21 14

Kontakt