Problemer med netthandel det siste året, andel av de som har netthandlet. Etter kjønn, alder og utdanning. 2016

Tilbake til artikkelen

Problemer med netthandel det siste året, andel av de som har netthandlet. Etter kjønn, alder og utdanning. 2016
  Teknisk svikt ved nettsiden under bestilling eller betaling Problem med info om garanti/juridiske rettigheter Leveranse tok lenger tid Sluttprisen ble høyere enn antydet Ødelagt/feil vare eller tjeneste ble levert Problem med svindel Klager og erstatning ikke tilfredsstillende Utenlandske forhandlere ikke selger til Norge Andre problemer Har ikke støtt på problemer
Alle 27 11 27 10 11 4 6 21 3 41
                     
Menn 24 11 27 10 9 5 7 24 3 41
Kvinner 31 11 26 10 13 3 4 18 3 41
                     
16-24 år 24 14 34 13 12 4 7 31 3 33
25-34 år 24 12 31 11 14 4 5 24 2 40
35-44 år 35 11 33 11 12 3 6 22 4 35
45-54 år 23 8 21 9 11 5 4 19 4 45
55-64 år 31 10 18 12 7 5 6 12 3 51
65-74 år 27 9 12 2 4 4 9 10 - 51
75-79 år - - - - 14 - - - - 72
                     
Ungdomskole 22 13 32 14 12 6 7 27 2 41
Videregående skole 23 8 22 8 9 4 6 18 3 49
Universitet/høyskole 33 13 28 11 12 4 5 20 4 36

Kontakt