Kroner brukt på netthandel de siste 3 mnd, av alle som har handlet på nett i samme periode. Etter alder, kjønn og utdanning. 2016

Tilbake til artikkelen

Kroner brukt på netthandel de siste 3 mnd, av alle som har handlet på nett i samme periode. Etter alder, kjønn og utdanning. 2016
  Vil ikke oppgi 0-499 kroner 500-2499 kroner 2500-9999 kroner Mer enn 10 000 kroner
Alle 3 8 35 32 22
           
Menn 3 6 33 30 27
Kvinner 3 9 37 34 16
           
16-24 år 2 15 47 29 7
25-34 år 1 6 35 41 16
35-44 år 3 7 25 27 38
45-54 år 4 3 38 31 24
55-64 år 6 6 31 34 24
65-74 år 9 13 35 25 19
75-79 år 24 - 29 24 24
           
Ungdomskole 2 17 43 28 10
Videregående skole 4 8 36 33 19
Universitet/høyskole 4 4 31 33 30

Kontakt