Andel av befolkningen (16-79 år) som har handlet på nett i 2016, etter alder, kjønn og utdanning.

Tilbake til artikkelen

Andel av befolkningen (16-79 år) som har handlet på nett i 2016, etter alder, kjønn og utdanning.
  Handlet på nett siste tre mnd Mellom tre mnd og ett år Handlet på nett siste 12 mnd Har handlet på nett, men ikke siste året Aldri handlet på nett
Alle 59 16 75 9 13
           
Menn 61 17 77 8 12
Kvinner 57 15 73 9 14
           
16-24 år 67 20 87 9 4
25-34 år 71 16 87 8 5
35-44 år 74 16 89 4 6
45-54 år 64 16 80 9 11
55-64 år 55 16 71 12 15
65-74 år 22 17 38 10 41
75-79 år 8 5 13 14 41
           
Ungdomskole 49 16 65 13 14
Videregående skole 52 17 69 8 20
Universitet/høyskole 69 16 85 7 7

Kontakt