Antall leverandører per kommune etter leverandørens dekningsområde. Absolutte tall og prosent. 3. kvartal 2015.

Tilbake til artikkelen

Antall leverandører per kommune etter leverandørens dekningsområde. Absolutte tall og prosent. 3. kvartal 2015.
Antall leverandører Nasjonale leverandører Regionale leverandører Lokale leverandører Alle leverandører
Antall kommuner Prosent Antall kommuner Prosent Antall kommuner Prosent Antall kommuner Prosent
0 0 0,0 71 16,6 294 68,7 0 0,0
1 3 0,7 157 36,7 112 26,2 0 0,0
2 10 2,3 131 30,6 18 4,2 4 0,9
3 70 16,4 46 10,7 2 0,5 9 2,1
4 207 48,4 13 3,0 1 0,2 42 9,8
5 97 22,7 5 1,2 1 0,2 122 28,5
6 41 9,6 1 0,2 0 0,0 109 25,5
7 0 0,0 3 0,7 0 0,0 67 15,7
8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 37 8,6
9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 3,5
10 0 0,0 1 0,2 0 0,0 13 3,0
11 og fler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 2,3

Kontakt