Antall leverandører per kommune etter leverandørens dekningsområde. Absolutte tall og prosent. 4. kvartal 2013

Tilbake til artikkelen

Antall leverandører per kommune etter leverandørens dekningsområde. Absolutte tall og prosent. 4. kvartal 2013
Antall leverandører Nasjonale leverandører Regionale leverandører Lokale leverandører Alle leverandører
Antall kommuner Prosent Antall kommuner Prosent Antall kommuner Prosent Antall kommuner Prosent
0 1 0,2 59 13,8 281 65,7 0 0,0
1 1 0,2 149 34,8 122 28,5 1 0,2
2 22 5,1 128 29,9 21 4,9 4 0,9
3 216 50,5 62 14,5 2 0,5 25 5,8
4 129 30,2 12 2,8 1 0,2 97 22,7
5 59 13,8 8 1,9 1 0,2 110 25,7
6 0 0,0 4 0,9 0 0,0 80 18,7
7 0 0,0 5 1,2 0 0,0 48 11,2
8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 6,6
9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 3,3
10 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 2,3
11 og fler 0 0,0 1 0,2 0 0,0 11 2,6

Kontakt