Gjennomsnittlig antall leverandører per kommune og kommuner per leverandør etter leverandørens dekningsområde. 4. kvartal 2013 og 3. kvartal 2015

Tilbake til artikkelen

Gjennomsnittlig antall leverandører per kommune og kommuner per leverandør etter leverandørens dekningsområde. 4. kvartal 2013 og 3. kvartal 2015
  Nasjonale leverandører Regionale leverandører Lokale leverandører Alle leverandører
Gj. antall leverandører per kommune        
2013 3,5 1,8 0,5 5,7
2015 4,2 1,5 0,4 6,1
Gj. antall kommuner per leverandør        
2013 300,8 17,0 2,0 17,4
2015 298,7 14,6 2,0 19,6

Kontakt