Leverandører av faste, private bredbånd og abonnement etter leverandørens dekningsområde. Antall og prosent. 4. kvartal 2013 og 3. kvartal 2015

Tilbake til artikkelen

Leverandører av faste, private bredbånd og abonnement etter leverandørens dekningsområde. Antall og prosent. 4. kvartal 2013 og 3. kvartal 2015
Periode Nasjonale leverandører Regionale leverandører Lokale leverandører Alle leverandører
Enheter. Antall        
2013 5 44 91 140
2015 6 46 82 134
Abonnement. Antall        
2013 1 008 914 656 797 111 774 1 777 485
2015 1 307 325 467 772 106 162 1 881 259
         
Enheter. Prosent        
2013 3,6 31,4 65,0 100,0
2015 4,5 34,3 61,2 100,0
Abonnement. Prosent        
2013 56,8 36,9 6,3 100,0
2015 69,5 24,9 5,6 100,0

Kontakt