Liten nedgang for IKT

Publisert:

IKT-næringene hadde samlet sett en svak nedgang i omsetning og sysselsetting fra 2015 til 2016. Omsetningen gikk ned med 0,2 prosent til rundt 235,3 milliarder, og antall sysselsatte falt med 0,3 prosent til 95 031.

Størst prosentvis nedgang i omsetningen hadde «utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet» med 5,7 prosent. Sysselsettingen sank 5,5 prosent innenfor «radiokringkasting». Dette viser siste utgave av statistikken informasjon-og-kommunikasjon-strukturstatistikk.

Omsetningen i «virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer» økte med 8,2 prosent til 8,1 milliarder kroner. Sysselsettingen økte 4 prosent, og 5 500 personer var sysselsatt her i 2016.

Figur 1

Figur Informasjon og kommunikasjon, 2016* Klikk på bildet for større versjon.

Sammenligning mellom årganger

Næringshovedområdet Informasjon og kommunikasjon er preget av at mange foretak og bedrifter driver med virksomhet innenfor flere næringer. Enheten plasseres i den næringen der den har sin hovedvirksomhet. Dersom en enhet endrer hovedvirksomhet, kan dette tilsi at den må skifte næring i våre statistikker. Innenfor dette næringshovedområdet er slike skifter mer vanlig enn i andre bransjer. Dette medfører at tall fra år til år ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare.

Kontakt