Medianhastighet for faste, private bredbånd, etter kommunestørrelse, medianinntekt og bosettingstetthet. 3. kvartal 2015. Mbit/s

Tilbake til artikkelen

Medianhastighet for faste, private bredbånd, etter kommunestørrelse, medianinntekt og bosettingstetthet. 3. kvartal 2015. Mbit/s
  Kommunestørrelse
  Alle kommuner Kvartil 1 Kvartil 2 Kvartil 3 Kvartil 4
Alle kommuner 18,9 14,3 16,3 18,6 26,5
           
Lav medianinntekt 16,0 14,5 14,3 14,1 23,8
Høy medianinntekt 21,8 14,0 18,8 22,0 27,9
           
Lav andel bosatt i tettbygd strøk 14,6 12,9 15,0 13,8 25,9
Høy andel bosatt i tettbygd strøk 23,2 20,5 20,0 21,0 26,6

Kontakt