Tabell

Medianhastighet for faste, private bredbånd, etter kommunestørrelse, medianinntekt og bosettingstetthet. 3. kvartal 2015. Mbit/s
 Kommunestørrelse
 Alle kommunerKvartil 1Kvartil 2Kvartil 3Kvartil 4
Alle kommuner18,914,316,318,626,5
      
Lav medianinntekt16,014,514,314,123,8
Høy medianinntekt21,814,018,822,027,9
      
Lav andel bosatt i tettbygd strøk14,612,915,013,825,9
Høy andel bosatt i tettbygd strøk23,220,520,021,026,6