Sammenheng mellom antall husholdninger og hytter og antall faste private bredbånd etter kommunestørrelse. 3. kvartal 2015

Tilbake til artikkelen

Sammenheng mellom antall husholdninger og hytter og antall faste private bredbånd etter kommunestørrelse. 3. kvartal 20151
  a b c R2 Korr.koeffisient husholdninger * bredbånd Korr.koeffisient hytter * bredbånd
1Lineær regresjon: bredbånd = a + b * husholdninger + c * hytter.
Alle kommuner -250 0.85 -0.04 0.999 0.999 0.111
             
Nedre kvartil Q1 27 0.63 0.06 0.714 0.816 0.411
Nedre midtre kvartil Q2 -94 0.79 0.04 0.695 0.825 0.279
Øvre midtre kvartil Q3 -205 0.79 0.07 0.815 0.894 0.031
Øvre kvartil Q4 -556 0.86 -0.15 0.999 0.999 0.124
             
Q1 med fler hytter enn husholdninger 90 0.36 0.12 0.467 0.496 0.595

Kontakt