Table

Sammenheng mellom antall husholdninger og hytter og antall faste private bredbånd etter kommunestørrelse. 3. kvartal 20151
 abcR2Korr.koeffisient husholdninger * bredbåndKorr.koeffisient hytter * bredbånd
1Lineær regresjon: bredbånd = a + b * husholdninger + c * hytter.
Alle kommuner-2500.85-0.040.9990.9990.111
       
Nedre kvartil Q1270.630.060.7140.8160.411
Nedre midtre kvartil Q2-940.790.040.6950.8250.279
Øvre midtre kvartil Q3-2050.790.070.8150.8940.031
Øvre kvartil Q4-5560.86-0.150.9990.9990.124
       
Q1 med fler hytter enn husholdninger900.360.120.4670.4960.595