Sammenheng mellom antall husholdninger og antall faste private bredbånd etter kommunestørrelse. 3. kvartal 2015

Tilbake til artikkelen

Sammenheng mellom antall husholdninger og antall faste private bredbånd etter kommunestørrelse. 3. kvartal 20151
  a b R2 Korr.koeffisient
1Lineær regresjon: bredbånd = a + b * husholdninger.
Alle kommuner -272 0.85 0.999 0.999
         
Nedre kvartil 37 0.68 0.665 0.816
Nedre midtre kvartil -89 0.81 0.680 0.825
Øvre midtre kvartil -91 0.78 0.800 0.894
Øvre kvartil -725 0.86 0.999 0.999
         
Øvre kvartil utenom Oslo -144 0.81 0.998 0.999

Kontakt