Table

Sammenheng mellom antall husholdninger og antall faste private bredbånd etter kommunestørrelse. 3. kvartal 20151
 abR2Korr.koeffisient
1Lineær regresjon: bredbånd = a + b * husholdninger.
Alle kommuner-2720.850.9990.999
     
Nedre kvartil370.680.6650.816
Nedre midtre kvartil-890.810.6800.825
Øvre midtre kvartil-910.780.8000.894
Øvre kvartil-7250.860.9990.999
     
Øvre kvartil utenom Oslo-1440.810.9980.999