Andel som bruker internett til å ordne transport fra andreprivatpersoner, siste 12 måneder, etter kjønn og alder. 16-79 år. 2017.

Tilbake til artikkelen

Andel som bruker internett til å ordne transport fra andreprivatpersoner, siste 12 måneder, etter kjønn og alder. 16-79 år. 2017.
  Har brukt nettsted/app til å ordne transport fra privatpers Har brukt nettsted/app spesielt laget for formålet Har brukt andre nettsteder/apper, som Facebook Ikke ordnet transport fra annen privatpers. på nett
Alle 10 8 3 90
         
Menn 12 9 3 88
Kvinner 9 7 2 91
         
16-24 år 17 11 6 83
25-34 år 19 15 4 80
35-44 år 7 6 1 93
45-54 år 9 8 1 91
55-64 år 6 4 2 94
65-74 år 4 3 1 96
75-79 år 2 2 - 98
         
Ungdomskole 11 7 5 89
Videregående skole 8 6 2 92
Universitet/høyskole 12 9 2 88
Uoppgitt 13 13 - 87
         
Student 14 9 6 86
Ansatt 12 10 3 88
Selvstendig næringsdrivende 8 8 - 92
Pensjonist 2 1 1 98
Arbeidsledig 10 8 2 87
Annet, inkl. hjemmeværende, førstegangstjeneste m.v. 7 7 - 89

Kontakt