Andel som bruker internett til å ordne innkvartering fra andreprivatpersoner, siste 12 måneder, etter kjønn og alder. 16-79 år. 2017.

Tilbake til artikkelen

Andel som bruker internett til å ordne innkvartering fra andreprivatpersoner, siste 12 måneder, etter kjønn og alder. 16-79 år. 2017.
  Har brukt nettsted/app til å ordne innkvartering fra privatpers Har brukt nettsted/app spesielt laget for formålet Har brukt andre nettsteder/apper, som Facebook Brukt AirBNB Ikke ordnet innkvartering fra annen privatpers. på nett
Alle 11 9 3 6 89
           
Menn 11 8 4 5 89
Kvinner 11 10 2 6 89
           
16-24 år 10 9 3 8 90
25-34 år 15 13 2 10 85
35-44 år 14 13 4 7 85
45-54 år 15 10 5 7 85
55-64 år 5 4 1 1 95
65-74 år 6 5 2 1 94
75-79 år 2 2 - 2 98
           
Ungdomskole 7 4 2 2 93
Videregående skole 9 7 3 4 90
Universitet/høyskole 15 13 3 9 85
Uoppgitt 11 11 - 6 89
           
Student 6 6 1 4 94
Ansatt 14 12 4 8 86
Selvstendig næringsdrivende 16 13 2 5 84
Pensjonist 4 3 1 2 96
Arbeidsledig 2 - 2 - 98
Annet, inkl. hjemmeværende, førstegangstjeneste m.v. 3 3 - - 93

Kontakt