316257_tabell_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
316257_tabell
statistikk
2017-09-26T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false

Straffereaksjoner2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Straffereaksjoner, i alt og unntatt forenklede forelegg, og straffede personer. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, i alt og unntatt forenklede forelegg, og straffede personer. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, i alt og unntatt forenklede forelegg, og straffede personer. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, i alt og unntatt forenklede forelegg, og straffede personer. Absolutte tall
Tabell 2Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Tabell 3Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Tabell 4Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall
Tabell 5Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall
Tabell 6Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
Tabell 7Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall
Tabell 8Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall
Tabell 9Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestrafffullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraffexcel-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraffcsv-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff
Tabell 10Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall
Tabell 11Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall
Tabell 12Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall
Tabell 13Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tallfullscreen-iconStraffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tallexcel-iconStraffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tallcsv-iconStraffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall
Tabell 14Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 15Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallfullscreen-iconStraffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallexcel-iconStraffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallcsv-iconStraffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
Tabell 16Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 17Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconStraffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconStraffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconStraffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 18Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallfullscreen-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallexcel-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallcsv-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken