253251_tabell_255857_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
253251_tabell_255857
statistikk
2016-02-17T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Statistikken viser straff og straffede. I 2014 var det størst nedgang i vinnings- og narkotikaforbrytelser, men halvparten av forbrytelsessakene omhandlet like fullt narkotika.

Straffereaksjoner2014

Ved publisering av Straffereaksjoner 2015 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til publisering av Straffereaksjoner 2015) i de eksisterende tabeller over straffereaksjoner i Statistikkbanken.

 

Innhold

Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 reaksjon2 reaksjoner3 reaksjoner4 reaksjoner5 eller flere reaksjoner
2014
I alt269 588242 47222 9833 349573211
 
Alle aldre 15 år og over269 444242 32922 9833 348573211
15-17 år3 8303 4183377140
18-20 år15 67713 7061 6392714714
21-24 år22 07219 3332 2124138232
25-29 år27 48524 3492 6374047223
30-39 år55 22549 5044 84970212842
40-49 år62 75656 4575 36675712452
50-59 år44 50840 5013 4294707731
60 år og over37 89135 0612 5142603917
Uoppgitt alder1441430100
 
Begge kjønn260 130233 28522 7563 317570202
Menn196 052173 46118 9922 918506175
Kvinner64 07859 8243 7643996427
Uoppgitt kjønn9 4589 1872273239