253251_tabell_255851_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
253251_tabell_255851
statistikk
2016-02-17T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Statistikken viser straff og straffede. I 2014 var det størst nedgang i vinnings- og narkotikaforbrytelser, men halvparten av forbrytelsessakene omhandlet like fullt narkotika.

Straffereaksjoner2014

Ved publisering av Straffereaksjoner 2015 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til publisering av Straffereaksjoner 2015) i de eksisterende tabeller over straffereaksjoner i Statistikkbanken.

 

Innhold

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Straffereaksjoner i altStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffReaksjoner uten fengsel- eller bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraff
2014
Alle typer lovbrudd302 646286 0437 46010 5557 275224 88452 8681 5451591 5693 7653 7655 8852 1202 1203482 5502 473
¬ Forbrytelser32 60520 5895 1198 0583 618017 2594401171 4361 6591 6595 1592 0182 018308881805
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven22 78812 0094 7367 4492 77509 4092511051 3901 3931 3934 8621 9471 947285640565
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet100100000000100000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000000000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene000000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste440000400000000000
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste440000400000000000
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet8701022515641560606954141407114114164333
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann750872094961350306733535359100100143729
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann8110313716010022553044232
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming302102730000000151010022
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet931420200011300010
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred143100142319089216331655322
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000000000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering000000000000000000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)110000100000000000
¬¬¬¬ Innbrudd12894122014084115331444322
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1452350410100211000
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse8 4125 7551 6751 71281004 50691494368048041 04543443483233222
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann1314930000100533011
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann320100100000000011
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)7 2945 3741 4571 08669404 187884141078678661826126167207205
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)702411886026800082033416164164162214
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse40033726144503183051515666021
¬¬¬ Falsk forklaring7591552800109554911122
¬¬¬ Falsk anklage50151433604006111777199
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage21741130400211811022
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage298102230000400966177
¬¬¬ Pengefalsk200020000000000000
¬¬¬ Dokumentfalsk75244797243730352753042421882525123029
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument68940493234640311652841411802424123029
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument503538603310111711000
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk1381130800100100000
¬¬¬ Seksualforbrytelser80334818736749031180412424244119119144
¬¬¬¬ Voldtekt980129170000000791212000
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk500410000000400000
¬¬¬¬ Incest200200000000200000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn20267916217000017331045656122
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år331924300004112133000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år690255680000300362020000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år10054582600001022473333122
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang13181200000100477011
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år5963137604001022181919000
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd182161979015540522522000
¬¬¬¬ Pornografi75213343501110788241818011
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser1671531594014130199455000
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold269810922825010014111269494284
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap403100000300100000
¬¬¬¬ Bortføring av barn814500100200322000
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold2216891912100008111038080184
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold321122920000100181111100
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold401220000000111000
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet819194256414171010264843636250135135202925
¬¬¬¬ Trusler784192237393166010164773535240124124202925
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse32218185010071181010000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet301300000000211000
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred3 1641 3535271 22547201 1496221747878889275275176145
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse2 1391 29529437735001 1416221426464265888872419
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse891401987521050800223354817317393120
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse600510000000500000
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse4514232320000911111833122
¬¬¬¬ Drapsforsøk261120600000001811011
¬¬¬¬ Drap250018700000001800000
¬¬¬¬ Uaktsomt drap283726100001001766033
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred404400000000044000
¬¬¬ Ærekrenkelse110000100000000000
¬¬¬ Underslag298144826263011140292828362525110
¬¬¬¬ Simpelt underslag216141561237011140252626755000
¬¬¬¬ Grovt underslag8232650260000422292020110
¬¬¬ Tyveri4 1482 3187241 43044701 850222419717817891534934995166149
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 4421 84928833222001 671207911011012079696232927
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager1751292531701142213662166243
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk1 3721 1199111012101 060143343030752727587
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte102562438120380131010241111433
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus432013174011004771322022
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon50301581201810388344211
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel1135731441104310866261717611
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant231932101800111111000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe221363401100311122100
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri734016255033204441688011
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri469366645443032501182828271818399
¬¬¬¬ Grovt tyveri1 4443173619701910133211914646665224224598166
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager358687925151027031610101805353141814
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte3527910724746017252411111497272232621
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus6917224514040051118161621110
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon4881534602004222299133
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel146335796190901147750363610106
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri471112812975507402281515246383891312
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy262152751283604606153131432929135656
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1931135895300270411262627212194747
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel13104610500011133222
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy562913275014024441555277
¬¬¬ Utpressing og ran266119219349010319111177272442
¬¬¬¬ Utpressing1348700101311344100
¬¬¬¬ Ran2055751434600021400796161231
¬¬¬¬ Grovt ran472843300001003577111
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran101000000100000000
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 369265503632296014336193959540521521511127
¬¬¬¬ Bedrageri1 17423540751726401283517284843541511518127
¬¬¬¬ Grovt bedrageri86104059120500733293030200
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri601131291104001066141515100
¬¬¬¬ Utroskap613030000211000000
¬¬¬¬ Grov utroskap27219231000111161717000
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.211000100100000000
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap1452450500000222000
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold181321301110111100000
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel000000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold181321301110111100000
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)61447754576804113432020203314141108
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk5464613227540401342918181455086
¬¬¬¬ Grovt skadeverk68162230140100111221999122
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet000000000000000000
¬¬¬ Åger og lykkespill100100000000100000
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold000000000000000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking7094451342115803571023635351226363172624
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking650443114160560357102313434854949162624
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking571195020000500361414100
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking211100000011100000
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven8 1327 28026129879106 64714010823623648171714233233
¬¬¬ Narkotika, bruk5 0704 40521423662603 910888619519532131313191191
¬¬¬ Narkotika, besittelse2 9852 804456115902 67249223939164414141
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven777121606530022000011
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift418192930400411121414132
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov17214510000922233000
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven25423914145022051099755222
¬¬¬ Manglende selvangivelse159156222015030022100011
¬¬¬ Skattesvik94821212307011077655211
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven110000010000000000
¬¬ Forbrytelse mot tolloven174631610520551065510055200
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)1474610972040103449433100
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven271768001500311622100
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven110000100000000000
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)000000000000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)000000000000000000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven110000100000000000
¬¬ Forbrytelse mot andre lover1 198987591584109234311913131282727433
¬ Forseelser270 041265 4542 3412 4973 657224 88435 6091 105421332 1062 106726102102401 6691 668
¬¬ Forseelse mot straffeloven10 3728 418421091 83208 1412590141717981111100
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)8070001007000000000000
¬¬¬ Naskeri4 2423 063441 17303 039230211311000
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred3 7843 48710129303 3561250366011000
¬¬¬ Telefonsjikane11679013607540000100000
¬¬¬ Sjøfartsforseelse484222303290111200000
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven2 1021 6772610131701 5699808999299100
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven234 003232 2162 0882 1881 224207 69420 22659138661 9751 9754844747351 6571 657
¬¬¬ Promillekjøring3 9013 7831 4921 7323906083829131 4421 442643737351 6311 631
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 5184 1169514324803 97759120707012955099
¬¬¬ Ulovlig hastighet185 451184 906401258273177 2017 06125281538338325433011
¬¬¬ Personskade1 2601 14831109001 0973201219191000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven38 87338 263694557430 4937 483210066161272201616
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven000000000000000000
¬¬¬ Drukkenskap000000000000000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 9522 8250112002 735900000100000
¬¬¬ Demonstrasjon600000000000000000
¬¬¬ Urinering1 2641 213005101 20670000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene1 6821 612016901 529830000100000
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift152148104014610011000000
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov201110000000011000
¬¬ Forseelse mot tolloven18 57518 53113112717 1901 3132005881100000
¬¬¬ Smugling (forseelse)18 28918 2641071517 1901 048180288700000
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare110000100000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven2852663412026420300400000
¬¬ Forseelse mot alkoholloven5084752033046850022000000
¬¬¬ Omsetting (forseelse)770000700000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)1190020900000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven4904592031045250022000000
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven989100709010000000000
¬¬ Forseelse mot andre lover3 3792 75019418740902 490138448103103132434341211