253251_tabell_255850_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
253251_tabell_255850
statistikk
2016-02-17T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Statistikken viser straff og straffede. I 2014 var det størst nedgang i vinnings- og narkotikaforbrytelser, men halvparten av forbrytelsessakene omhandlet like fullt narkotika.

Straffereaksjoner2014

Ved publisering av Straffereaksjoner 2015 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til publisering av Straffereaksjoner 2015) i de eksisterende tabeller over straffereaksjoner i Statistikkbanken.

 

Innhold

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)
2014
Alle typer lovbrudd5 050561922 69013 2879 83815 714582716 16126715010515 6765321 465
¬ Forbrytelser21 71371242023 68510 41515 59560339 13230015510814 88610015 054
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven31 91173252037 88511 43815 02060347 57930815610813 25212414 102
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet003000000003000000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode0000000000000000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene0000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode0000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter0000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste5 5000005 50000000000000
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste0000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)0000000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet0000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste5 5000005 50000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet12 034487309 083013 58334367 64669806120 1258913 818
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann11 1904965010 333013 58337397 80059765818 3579711 414
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann14 350283608 0000024176 10029936632 5003120 000
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming42 5008723900000003431158707542 500
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet8 5002519507 7500002510 000250000300
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred6 2714414405 9383 80010 00029205 667184387811 6678714 500
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.0000000000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering0000000000000000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.0000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)3 0000003 00000000000000
¬¬¬¬ Innbrudd6 3954811306 0303 60010 00031205 667137409011 6678714 500
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred4 6002335004 7504 000015005103030000
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse6 5126432405 6157 54217 10260307 43644116913311 2958616 812
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann10 0006531 2670000540001 75222069001 98010 000
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann7 00003604 0000000000003610 000
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)6 547377005 6617 60616 12241287 39681585512 1725517 165
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)12 08526476700022 1254052204 3339593442487 62529613 107
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse5 2668535205 0185 6670915110 13357522916605310 000
¬¬¬ Falsk forklaring108 222334400800 0000363021 80045141625 0003320 000
¬¬¬ Falsk anklage24 13315514808 500001992110 00015522113630 0008032 000
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage10 286242908 50000242110 00028202504114 000
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage36 25020820800002860026725515530 0009137 143
¬¬¬ Pengefalsk0000000000000000
¬¬¬ Dokumentfalsk10 4494993010 6867 4297 92058347 85787986212 83312311 500
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument10 9245093011 2898 1677 92060347 951881006412 83312311 500
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument5 943267106 0913 000018304 000736030000
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk6 188217006 1880021007000000
¬¬¬ Seksualforbrytelser12 451183802012 74013 0000158537 6461 05429920225 50039014 500
¬¬¬¬ Voldtekt04531 56100000001 699655453000
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.0000000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs0000000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk001 26000000001 26000000
¬¬¬¬ Incest001 12500000001 12500000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn12 58325778200002911306 6671 01237022425 50037515 000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år5 0005671 85000007282705 0002 046480340000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år04151 0650000260001 280678405000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år14 1001072770000125607 50034617310425 50037515 000
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang16 000218408000018000570296223054016 000
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år10 00062115011 5000080307 0001349756000
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd8 239476308 3456 000038604 500568055000
¬¬¬¬ Pornografi9 42994180010 27310 000050497 875208138131027012 000
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser17 36684104017 79823 333021348 611105103188000
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold15 62515538608 0000012712010 00048926015929 50024612 000
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.0000000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap0151800000150018000000
¬¬¬¬ Bortføring av barn8 0008316208 00000750017015090000
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold17 833153326000017612010 00040623115249 00024612 000
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold10 0002288420000180001 04551023210 00000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold0120150000000024060120000
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet8 9986110607 54917 11710 00056387 528109926813 92514011 260
¬¬¬¬ Trusler8 936579907 47517 11710 00052397 314100866213 92514011 260
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse15 00099239015 00000961815 000351149109000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet03602260000000159360360000
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred8 4966328608 1049 0905 50047328 9043421248114 82419414 711
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse8 299376808 1069 0905 50036327 71176474115 0006417 053
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse12 53810022407 813001257518 0002451629815 22219912 400
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse002 49600000002 49600000
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse13 00035620000272513 364368010010 00027012 500
¬¬¬¬ Drapsforsøk10 0007202 24100000002 34072072001 98010 000
¬¬¬¬ Drap005 05000000005 05000000
¬¬¬¬ Uaktsomt drap18 333732380000300022812080053018 333
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred06483000000008364000
¬¬¬ Ærekrenkelse2 0000002 00000000000000
¬¬¬ Underslag7 3895814307 2318 050043306 89316311810636 250300
¬¬¬¬ Simpelt underslag7 077324607 2318 050031306 269563144000
¬¬¬¬ Grovt underslag22 08311416600001163815 00018914012236 250300
¬¬¬ Tyveri7 2347318606 8108 50910 50061456 736204158959 58415210 880
¬¬¬¬ Simpelt tyveri6 8314810506 5848 9507 14340407 460108956610 17411515 228
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager7 028418206 8299 8007 50037246 00082786810 0009012 500
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk6 7815110206 6508 7436 66742437 700107797013 00012714 286
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte7 7445011207 250010 00029489 700112109588 0001276 384
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus8 3755110406 77300434810 0009713575012011 500
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon7 2835511406 6946 000062396 750130116834 0006030 000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel8 4305712006 2677 000043607 3331031496314 1676075 000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant5 763628305 9170090213 0001204575000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe6 2696415006 2270030213 0006019513510 00000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri5 8884711005 60612 000024285 875123716802103 000
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri6 5813910006 38205 00035346 85712359514 66711313 722
¬¬¬¬ Grovt tyveri8 4799622409 3614 10012 50086484 9462401881108 7541888 379
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager8 7359319308 83308 33357415 4002051721149 60713510 143
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte7 8139429707 0294 10013 00075574 2273661891068 6092038 571
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus9 235100198012 2500072455 00019918511210 0002138 300
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon7 563114183011 0000073684 50018014014310 0003306 500
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel8 66710425008 556030 00090586 0002422731188 3002059 000
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri8 6889218909 98608 750112414 733199139987 8891646 208
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy9 5495911407 652010 75036577 032961337312 30811811 732
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil9 8636210708 037012 37540647 423891247215 33310911 000
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel9 4005620407 600000243 000240168666 50024020 000
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy8 3794511906 92907 50024225 50099153814 50013914 286
¬¬¬ Utpressing og ran13 455177419010 000011 33321618030 00050328816715 2503086 500
¬¬¬¬ Utpressing19 25092244010 000027 0006518030 0003301809010 00000
¬¬¬¬ Ran8 6001722960003 5002510034024715413 00011010 000
¬¬¬¬ Grovt ran14 00033085700003600088670732625 0009003 000
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran045000004500000000
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 115 3685810302 056 4559 50027 16741307 3891021088543 2736618 571
¬¬¬¬ Bedrageri9 491447207 2509 50018 60037297 11967846156 6256618 571
¬¬¬¬ Grovt bedrageri314 0001383270613 000001246018 33347018914910 00000
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri7 4553642011 2500035255 6674737403 00000
¬¬¬¬ Utroskap5 000360000045185 000000000
¬¬¬¬ Grov utroskap40 00019829200070 0003009010 000567195199000
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.6 00030006 000003000000000
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap58 005 800308263058 005 8000000053473308000
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold16 7697160016 63615 00001202120 0006000000
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel0000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold16 7697160016 63615 00001202120 0006000000
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)6 7498020606 2986 64116 000994211 12527514710531 5005712 875
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk6 599364106 2326 6417 500333011 80644456103415 000
¬¬¬¬ Grovt skadeverk11 06314435308 950033 0001541505 00044620313031 5001506 500
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet0000000000000000
¬¬¬ Åger og lykkespill001800000001800000
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold0000000000000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking7 1097018806 8576 60030 00068537 84324799808 4121287 167
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking7 0966212006 8576 60030 00066537 77914575678 3131287 167
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking10 0001154050000840049118512610 00000
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking10 00045120000004510 00012000000
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven4 407283903 5306 01313 750342715 48457334115 5003516 190
¬¬¬ Narkotika, bruk4 445253703 2495 85114 563362515 48351283015 9233515 805
¬¬¬ Narkotika, besittelse4 335414603 9156 44710 500303815 89769527510 0003617 744
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven4 958382604 6153 66700387 50000002626 000
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift34 188168304024 1250011415050 00037626418437 00020045 000
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov9 0002718000014189 000211674000
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven35 593110182032 05033 360100 00009466 667228132138200 00014394 500
¬¬¬ Manglende selvangivelse31 3402033030 88725 667002070 000210004539 000
¬¬¬ Skattesvik43 329125206034 54325 000100 000011665 714263132138200 000240150 000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven64 800000064 8000000000000
¬¬ Forbrytelse mot tolloven37 1865081039 99530 0000673620 0008351456 50000
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)38 9934372042 71830 0000473012 5007265555 00000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven32 29463193032 73300876050 00024730308 00000
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven10 00000010 00000000000000
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)0000000000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)0000000000000000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven10 00000010 00000000000000
¬¬ Forbrytelse mot andre lover20 87088249021 13315 65310 000774913 00028011611535 25011033 333
¬ Forseelser3 75824312 6908 2479 60816 048382321 69935514121 7632824 559
¬¬ Forseelse mot straffeloven5 459327105 3728 063036247 8247536405 00000
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)4 2600004 26000000000000
¬¬¬ Naskeri2 641302602 6303 961038145 000243030000
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred7 364223007 3208 499022238 00003015000
¬¬¬ Telefonsjikane6 158012006 1606 125000012000000
¬¬¬ Sjøfartsforseelse5 517212104 7418 333021215 0002100000
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven6 664377406 5398 524043268 3337737445 00000
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven3 52223282 8326 8358 51013 842402222 43827704121 8712824 591
¬¬¬ Promillekjøring22 706253008 49315 17615 207862426 90050804021 8712824 622
¬¬¬ Uten gyldig førerkort7 416263007 2879 41910 000452010 56729304504326 444
¬¬¬ Ulovlig hastighet3 09717202 9266 8417 9849 37518169 71420425201420 000
¬¬¬ Personskade6 881212206 8237 741019228 7892200000
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven3 16321322 2916 4567 7970172114 73234233003120 656
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven0000000000000000
¬¬¬ Drukkenskap0000000000000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse0000000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven0000000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene5 60502505 5188 24700002500000
¬¬¬ Demonstrasjon0000000000000000
¬¬¬ Urinering4 0400004 0276 1570000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene6 78302506 6948 42300002500000
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift16 480180016 50714 000001815 000000000
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov07614000000001476000
¬¬ Forseelse mot tolloven1 979273197114 85918 3700272713 0003100000
¬¬¬ Smugling (forseelse)1 838252197115 68717 9110152713 0002100000
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare2 0000002 00000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven11 7033550011 62122 500035005000000
¬¬ Forseelse mot alkoholloven3 08720003 0466 08000205 000000000
¬¬¬ Omsetting (forseelse)6 8570006 85700000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)5 8890005 88900000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven2 97420002 9316 08000205 000000000
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven100 11500094 561600 0000000000000
¬¬ Forseelse mot andre lover24 7593338026 00612 64637 000382810 87538364025 0004619 773