253251_tabell_255847_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
253251_tabell_255847
statistikk
2016-02-17T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Statistikken viser straff og straffede. I 2014 var det størst nedgang i vinnings- og narkotikaforbrytelser, men halvparten av forbrytelsessakene omhandlet like fullt narkotika.

Straffereaksjoner2014

Ved publisering av Straffereaksjoner 2015 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til publisering av Straffereaksjoner 2015) i de eksisterende tabeller over straffereaksjoner i Statistikkbanken.

 

Innhold

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2014
Alle typer lovbrudd302 646301 8254 32518 03925 50231 27062 11370 25349 25441 069821292 143223 19068 95310 503
¬ Forbrytelser32 60532 5341 9384 5865 7055 3927 3454 9692 0665337132 53427 5714 96371
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven22 78822 7811 1112 7763 8133 8805 5613 7491 501390722 78119 4183 3637
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet110001000001100
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste440010101104310
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste440010101104310
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet87086955137167145192109541018697051641
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann750750511181521171679048707505911590
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann81814121023198410818010
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming30300634510200302730
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet980121110218711
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1431431626161742151100143130130
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering000000000000000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)110000010001100
¬¬¬¬ Innbrudd1281281322141540131100128116120
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1414342221000141310
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse8 4128 4122951 0601 5851 5192 1331 2684935908 4127 3131 0990
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann1313114032200131030
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann330000200103300
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)7 2947 2942829911 4081 2921 7901 0524304907 2946 3289660
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)702702234991352261613960702639630
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse40040010347492112532230400333670
¬¬¬ Falsk forklaring757441022151571017457171
¬¬¬ Falsk anklage50502971588100504190
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage2121073424100211740
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage29292241164000292450
¬¬¬ Pengefalsk220011000002110
¬¬¬ Dokumentfalsk7527526411010413117798521607526131390
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument689689491009912216790481406895641250
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument505012956854105038120
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk1313310323010131120
¬¬¬ Seksualforbrytelser80380343799510617015983680803789140
¬¬¬¬ Voldtekt989821117222613610989710
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk550301100005500
¬¬¬¬ Incest220000011002200
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn2022021635372038281216020220020
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år3333621385170333210
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år6969101192814870696900
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år10010002227152293201009910
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang1313100043320131210
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år595993463149110595900
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd182182616152637452017018217660
¬¬¬¬ Pornografi757543491921780757410
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser16716758182242342513016716430
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold26926914153092923230269229400
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap440000121004310
¬¬¬¬ Bortføring av barn880021410008440
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold22122114112676732820221191300
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold323200131014310322750
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold440010120004400
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet81981972839112615318092220819763560
¬¬¬¬ Trusler78478469788612014417491220784733510
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse3232355694000322750
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet330000021003300
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred3 1643 1642094645765126404592119303 1642 8143500
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse2 1392 1391622803723104423561506702 1391 8393000
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse891891471701901881658140100891854370
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse660121110006600
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse45450444106980453960
¬¬¬¬ Drapsforsøk26260042102620262420
¬¬¬¬ Drap2525012774310252410
¬¬¬¬ Uaktsomt drap2828072049240282620
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred440100101104220
¬¬¬ Ærekrenkelse110000001001100
¬¬¬ Underslag2982984635437535526602981791190
¬¬¬¬ Simpelt underslag216216454462834371030216130860
¬¬¬¬ Grovt underslag82820989191816308249330
¬¬¬ Tyveri4 1484 1482084676697031 0967292225404 1483 3677810
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 4422 4421202373524346344431705202 4421 8306120
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager175175315242650401610175160150
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk1 3721 372561141982553762361033401 3729564160
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte10210211121425201730010284180
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus4343026111111200433670
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon5050449512113205029210
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel1131135181922311431011399140
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant2323235544000231850
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe2222642630100221840
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri737327672620500736490
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri4694693158697210190341404693661030
¬¬¬¬ Grovt tyveri1 4441 4446718826022640625641001 4441 3001440
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager3583581839665611160800358326320
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte3523521044746793501400352319330
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus69691510131820200696180
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon48484667158200484800
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel1461465132413513640014614060
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri47147129818070118821100471406650
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy2622622142574356301120262237250
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1931931832403242181010193171220
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel1313031143100131300
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy5656371610109010565330
¬¬¬ Utpressing og ran266266426954454212110266249170
¬¬¬¬ Utpressing1313122206000131120
¬¬¬¬ Ran20520539624128304100205191140
¬¬¬¬ Grovt ran4747151115122010474610
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran111000000001100
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 3691 3648361372334223531324351 3649574075
¬¬¬¬ Bedrageri1 1741 1748311152043742961103601 1748013730
¬¬¬¬ Grovt bedrageri868304111022277238369143
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri606001101415146006048120
¬¬¬¬ Utroskap660002220006330
¬¬¬¬ Grov utroskap27270000610740272610
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.220002000002200
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap141200113421212842
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold1818002255310181620
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold1818002255310181620
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)614614551061261171066727100614569450
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk546546489111310795602390546507390
¬¬¬¬ Grovt skadeverk68687151310117410686260
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet000000000000000
¬¬¬ Åger og lykkespill110000010001100
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold000000000000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking7097093353911252141325830709620890
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking6506503352841181911175230650568820
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking575701772115600575070
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking220000200002200
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven8 1328 1318171 7631 7391 3141 3747902934118 1316 7321 3991
¬¬¬ Narkotika, bruk5 0705 0706881 2891 1427726913581191105 0704 1009700
¬¬¬ Narkotika, besittelse2 9852 9851254675835316644241712002 9852 5654200
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven77764714111983101766791
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift414100121614620413830
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov17170410111000171700
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven25425400210489170330254233210
¬¬¬ Manglende selvangivelse1591590016365445170159147120
¬¬¬ Skattesvik94940014123724160948590
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven110000001001100
¬¬ Forbrytelse mot tolloven17417401224325137162017416950
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)1471470721234833141014714340
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven2727053934210272610
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven110000100001100
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)000000000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)000000000000000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven110000100001100
¬¬ Forbrytelse mot andre lover1 1981 135103111615329328718065631 13596317263
¬ Forseelser270 041269 2912 38713 45319 79725 87854 76865 28447 18840 536750259 609195 61963 99010 432
¬¬ Forseelse mot straffeloven10 37210 3697171 2221 5871 4992 0971 641946660310 3697 7442 6253
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)8080514161412117108066140
¬¬¬ Naskeri4 2424 24238130741251089577850045904 2422 3871 8550
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred3 7843 78211553281066577150625512823 7823 4353472
¬¬¬ Telefonsjikane116116448142632226011693230
¬¬¬ Sjøfartsforseelse484842271112550484620
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven2 1022 1012083633392893823021576112 1011 7173841
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven234 003233 5271 45410 69115 97321 50847 28258 36341 89336 363476227 569170 09557 4746 434
¬¬¬ Promillekjøring3 9013 9017837747949278674057337603 9013 3275740
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 5184 5173453155015741 06794345931314 5174 0874301
¬¬¬ Ulovlig hastighet185 451185 3351767 25211 46315 64736 18347 28635 32132 007116179 824133 06646 7585 627
¬¬¬ Personskade1 2601 2605013311111720219318526901 2608873730
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven38 87338 5148052 6143 4194 6789 0449 2015 3553 39835938 06728 7289 339806
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven000000000000000
¬¬¬ Drukkenskap000000000000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 9522 951444956756025913531484312 9512 7651861
¬¬¬ Demonstrasjon660101001306240
¬¬¬ Urinering1 2641 2645168306300259149641301 2641 232320
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene1 6821 68139326369301332204832711 6811 5311501
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift1521520008355543110152134180
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov220100100002200
¬¬ Forseelse mot tolloven18 57518 538556931 1611 8424 0684 0903 5643 0653714 81411 6043 2103 761
¬¬¬ Smugling (forseelse)18 28918 256556791 1381 7843 9994 0223 5293 0503314 53211 3503 1823 757
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare110000010001100
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven2852810142358696735154281253284
¬¬ Forseelse mot alkoholloven5085033717610766483029105503414895
¬¬¬ Omsetting (forseelse)770012101207700
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)1111101222300111100
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven490485361761056245282585485396895
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven9824000141252742424074
¬¬ Forseelse mot andre lover3 3793 225801752943526427405603821543 2252 837388154