253251_tabell_255846_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
253251_tabell_255846
statistikk
2016-02-17T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Statistikken viser straff og straffede. I 2014 var det størst nedgang i vinnings- og narkotikaforbrytelser, men halvparten av forbrytelsessakene omhandlet like fullt narkotika.

Straffereaksjoner2014

Ved publisering av Straffereaksjoner 2015 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til publisering av Straffereaksjoner 2015) i de eksisterende tabeller over straffereaksjoner i Statistikkbanken.

 

Innhold

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2014
Alle lovbruddsgrupper
I alt302 6465 238224 88452 8681 5452 1555 33410 55567
Alle aldre 15 år og over301 8255 226224 73852 2171 5332 1555 33410 55567
15-17 år4 3251 6486951 52415180211439
18-20 år18 0395788 4666 9221373626159554
21-24 år25 50241014 0238 0982183308091 6059
25-29 år31 27043520 1167 5722033397551 8428
30-39 år62 11364745 89610 7603324701 1632 82619
40-49 år70 25368756 9128 9273513159872 0668
50-59 år49 25439341 9255 1561811355269335
60 år og over41 06942836 7053 25896242682855
Uoppgitt alder82112146651120000
Økonomisk kriminalitet
I alt1 867500966191401735190
Alle aldre 15 år og over1 824490925181401735190
15-17 år610203000
18-20 år34104184160
21-24 år9900330139440
25-29 år183707931223590
30-39 år470100224538511420
40-49 år586180322435511560
50-59 år3377019652625780
60 år og over10950650510240
Uoppgitt alder43104110000
Annen vinningskriminalitet
I alt29 4891 46617 1906 958956527792 3436
Alle aldre 15 år og over29 4511 46617 1606 953926527792 3436
15-17 år7494205414816342210
18-20 år1 710126640578785771961
21-24 år2 5751001 03888212791173452
25-29 år3 4731421 6601 014121131224100
30-39 år6 7702093 7051 729171702077312
40-49 år6 0772113 7451 352311041574770
50-59 år4 4731073 355784735471371
60 år og over3 6241512 9634665310260
Uoppgitt alder38030530000
Voldskriminalitet
I alt5 00833101 261694564912 36436
Alle aldre 15 år og over5 00833101 261694564912 36436
15-17 år33610606708166124
18-20 år6712401726121552930
21-24 år835340215669724336
25-29 år786230179661574546
30-39 år1 050520256215010955012
40-49 år8205902101450754084
50-59 år3852001061120431823
60 år og over125130565414321
Uoppgitt alder000000000
Seksualkriminalitet
I alt8052403118186536712
Alle aldre 15 år og over8052403118186536712
15-17 år451106071443
18-20 år792021078401
21-24 år9520271310520
25-29 år1063041107540
30-39 år1701070209844
40-49 år1592074118694
50-59 år830044103350
60 år og over683028206290
Uoppgitt alder000000000
Narkotikakriminalitet
I alt16 5261 121011 1522315371 4821 9994
Alle aldre 15 år og over16 5251 121011 1512315371 4821 9994
15-17 år1 11167903776143041
18-20 år2 82221602 18829592041251
21-24 år3 3207602 472411123123061
25-29 år2 8334802 02535952553741
30-39 år3 4995002 302551463456010
40-49 år2 0574101 23845792294250
50-59 år7841004771732991490
60 år og over991072308150
Uoppgitt alder100100000
Skadeverk
I alt695620481341940581
Alle aldre 15 år og over695620481341940581
15-17 år602702611500
18-20 år1209088211820
21-24 år14260988410160
25-29 år13230977011140
30-39 år1185089624120
40-49 år78805741170
50-59 år34102250150
60 år og over1130410021
Uoppgitt alder000000000
Miljøkriminalitet
I alt803450723310220
Alle aldre 15 år og over753450676280220
15-17 år28602110000
18-20 år41303710000
21-24 år75207010020
25-29 år68106520000
30-39 år103409630000
40-49 år15710014070000
50-59 år15611013690000
60 år og over1258011140200
Uoppgitt alder50004730000
Arbeidsmiljøkriminalitet
I alt98709010000
Alle aldre 15 år og over24501900000
15-17 år000000000
18-20 år000000000
21-24 år000000000
25-29 år110000000
30-39 år400400000
40-49 år12101100000
50-59 år510400000
60 år og over220000000
Uoppgitt alder74207110000
Trafikkriminalitet
I alt234 2731 006207 69420 4835932672 0412 1881
Alle aldre 15 år og over233 739998207 57820 0735932672 0412 1881
15-17 år1 454131641620574811
18-20 år10 703727 8262 21356612362390
21-24 år16 0098912 9852 29276452382840
25-29 år21 5329318 4562 30870432453170
30-39 år47 32415442 1913 949110523834850
40-49 år58 41518953 1674 050154334104120
50-59 år41 92912138 5702 56376162842990
60 år og over36 37314933 7422 07846101971510
Uoppgitt alder534811641000000
Annen kriminalitet
I alt13 0821 126010 443464662617157
Alle aldre 15 år og over13 0011 125010 367460662617157
15-17 år536267025714610
18-20 år1 85912501 621351023441
21-24 år2 35210102 009735411230
25-29 år2 15611401 7646715351601
30-39 år2 60516202 04111312552211
40-49 år1 89214801 4739112561120
50-59 år1 068115082450624481
60 år og over5339303783022163
Uoppgitt alder81107640000