253251_tabell_255845_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
253251_tabell_255845
statistikk
2016-02-17T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Statistikken viser straff og straffede. I 2014 var det størst nedgang i vinnings- og narkotikaforbrytelser, men halvparten av forbrytelsessakene omhandlet like fullt narkotika.

Straffereaksjoner2014

Ved publisering av Straffereaksjoner 2015 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til publisering av Straffereaksjoner 2015) i de eksisterende tabeller over straffereaksjoner i Statistikkbanken.

 

Innhold

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2014
Alle typer reaksjoner
I alt302 646301 8254 32518 03925 50231 27062 11370 25349 25441 069821
Begge kjønn292 143292 1434 31417 82324 88530 25159 87767 78347 26639 9440
Menn223 190223 1903 46714 37620 03523 93945 25349 45635 54131 1230
Kvinner68 95368 9538473 4474 8506 31214 62418 32711 7258 8210
Uoppgitt kjønn10 5039 682112166171 0192 2362 4701 9881 125821
Betinget påtaleunnlatelse
I alt5 2385 2261 64857841043564768739342812
Begge kjønn5 2265 2261 6485784104356476873934280
Menn3 7893 7891 1754432963234685053002790
Kvinner1 4371 437473135114112179182931490
Uoppgitt kjønn1200000000012
Forenklet forelegg
I alt224 884224 7386958 46614 02320 11645 89656 91241 92536 705146
Begge kjønn215 056215 0566848 25013 40619 09743 66054 44239 93735 5800
Menn158 163158 1635816 26510 14414 28231 40938 38229 43827 6620
Kvinner56 89356 8931031 9853 2624 81512 25116 06010 4997 9180
Uoppgitt kjønn9 8289 682112166171 0192 2362 4701 9881 125146
Forelegg
I alt52 86852 2171 5246 9228 0987 57210 7608 9275 1563 258651
Begge kjønn52 21752 2171 5246 9228 0987 57210 7608 9275 1563 2580
Menn44 09944 0991 2985 8306 9356 5469 1757 4234 3042 5880
Kvinner8 1188 1182261 0921 1631 0261 5851 5048526700
Uoppgitt kjønn651000000000651
Bot ved dom
I alt1 5451 533151372182033323511819612
Begge kjønn1 5331 53315137218203332351181960
Menn1 3561 35615118197180298305156870
Kvinner177177019212334462590
Uoppgitt kjønn1200000000012
Samfunnsstraff
I alt2 1552 155180362330339470315135240
Begge kjønn2 1552 155180362330339470315135240
Menn1 7621 762170313271269385226109190
Kvinner3933931049597085892650
Uoppgitt kjønn00000000000
Betinget fengsel
I alt5 3345 3342116158097551 1639875262680
Begge kjønn5 3345 3342116158097551 1639875262680
Menn4 4044 4041785356866329338024112270
Kvinner9309303380123123230185115410
Uoppgitt kjønn00000000000
Ubetinget fengsel
I alt10 55510 555439551 6051 8422 8262 0669332850
Begge kjønn10 55510 555439551 6051 8422 8262 0669332850
Menn9 5569 556418691 4981 7002 5671 8058192570
Kvinner999999286107142259261114280
Uoppgitt kjønn00000000000
Særreaksjon eller annen type reaksjon
I alt67679498198550
Begge kjønn67679498198550
Menn61619387188440
Kvinner66011110110
Uoppgitt kjønn00000000000